برچسب

گیاهان دارویی Archives - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

اخبارفراخوان سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی
آبان 19, 1400

پروژه گیاهان دارویی وارد مرحله سوم شد!

تیم‌های برگزیده مرحله دوم پروژه گیاهان دارویی، وارد رقابت در دور سوم شدند. 14 تیم برگزیده در مرحله دوم، در آخرین گام از پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، از روز گذشته طی دو روز به رقابت و ارائه طرح‌های نهایی خود…