برچسب

مسابقه ربات شیشه شوی Archives - صفحه 2 از 2 - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

قوانین مسابقه ربات شیشه شوی
ربات شیشه شوی
مهر 13, 1396

پیش ثبت نام مسابقه ربات شیشه شوی شروع شد

ربات شیشه شوی راه حلی مناسب برای چالش تمیز کردن شیشه های ساختمان های بلندمرتبه است. با استفاده از این نوع رباتها میتوان هزینه های مالی نگهداری ساختمان را کاهش داد و همچنین خطرهای انسانی ناشی از تلفات جانی به حداقل میرسد. بر اساس تحقیقات…
ربات های شیشه شوی در دنیا
ربات شیشه شوی
مرداد 21, 1396

ربات های شیشه شوی در دنیا چه شکلی هستند؟

ربات های شیشه شوی نوعی تازه از ربات هاست که معمولا در مسابقات رباتیک متداول دیده نمیشود اما به علت وجود نیاز در بازار ساختمانی و همچنین راحتی نسبی تولید، در مقایسه با سایر رباتها از شانس بیشتری برای تولید و استفاده صنعتی برخوردار است.…