برچسب

مسابقات رباتیک Archives - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

مسابقه رباتیک
بلاگربات شیشه شوی
آبان 7, 1396

کاربرد در مسابقه رباتیک ، یک اصل فراموش شده

هر ساله مسابقات رباتیک زیادی در شهرها و حتی در سطح کشور برگزار میشود. این مسابقات با هدف رشد دانش دانشجویان و محققین در زمینه رباتیک برگزار می شود؛ چراکه انتظار می‌رود با رشد تکنولوژی، در آینده ای نه چندان دور ربات ها بتوانند در…