برچسب

مارکتینگ Archives - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

مسابقه مسابقه بازاریابی نفت پارس
کمپین بازاریابی نفت پارس
فروردین 10, 1397

در مسابقه بازاریابی نفت پارس به دنبال چه هستیم؟

هدف از مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس رسیدن به بهترین ایده ها در حوزه ی برندینگ و مارکتینگ و اجرای آنها می باشد. نکته مهم در خصوص شیوه بازاریابی و برندینگ محصولات روغن های بنزینی، زنجیره ی تامین آن است چرا که فروش به…
مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس
کمپین بازاریابی نفت پارس
فروردین 10, 1397

مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس، راهی برای خلاقیت و نوآوری در صنعتی پتروشیمی

با گسترش ابزارهای فناوری و ارتباطات، قدرت و دانش مشتریان در خصوص کالا و برندها افزایش یافته است، بنابراین دیگر نمی توان به راحتی در مقابل مشتریان قرار گرفت. خلاقیت، ایده پردازی و برنامه ریزی تنها راه برای افزایش آگاهی از برند و دیده شدن…