برچسب

فرآیند نوآوری Archives - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

چطور میتوان مدیریت نوآوری را در کسب و کار اجرا کرد؟
بلاگ
بهمن 16, 1396

چطور می‌توان مدیریت نوآوری را در کسب و کار اجرا کرد؟

مواردی که در بازار رقابتی کنونی کسب و کارها از اهمیت کلیدی برخوردار است مشتری، ارزش پیشنهادی به او توسط شرکت‌ها و میزان رضایت مشتریان است. برای افزایش ارزشي که به مشتریان داده می‌شود، کسب و کارها نیاز دارند تا تغییرات و نوآوری موجود در…