برچسب

تیم Archives - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

بازیهای ویدئویی
مرداد 29, 1396

تیم ARM

یکی از تیم های راه یافته به مرحله نهایی مسابقه داشبرد تحلیلی بازی های ویدیویی چند دقیقه ای از وضعیت تیمشون و کاری که کردند میگن