برچسب

توسعه اپلیکیشن آموزش زبان Archives - پرابلم | رقابت در مرز نوآوری

توسعه اپلیکیشن زبان
تیر 22, 1398

گزارش برگزاری کمپ منتورینگ مسابقه توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران

کمپ منتورینگ مسابقه توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران در تاریخ 20 تیر ماه 1398 و در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف و به عنوان جایزه تیم‌های راه‌یافته به مرحله سوم و با هدف کمک به تیم‌ها در مسیر توسعه اپلیکیشن توسط پلتفرم نوآوری…