توضیح مسئله
مسئله مورد نظر عبارت است از پیش بینی تغییرات قیمت سهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین که در آن طی فرآیند داه کاوی، اطلاعات مورد نیاز از داده های اولیه بازار استخراج می شود، و الگوریتم مورد نظر با یادگیری و استفاده از داده های گذشته، قیمت سهام در آینده را پیش بینی می کند.

روند اجرای مسابقه

پایان ثبت نام مسابقه 15 اردیبهشت

اولین نشست حضوری و انتشار داده های یادگیری الگوریتم ها

21 اردیبهشت

باز شدن پنل تست الگوریتم ها و رتبه بندی آنلاین

23 تیر

دوره منتورینگ تیم ها

تست نهایی الگوریتم ها

23 شهریور

اعلام برندگان مسابقه

30 شهریور

ویدیوهای مربوط به این دوره

گزارش اختتامیه مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

تیم آذرشب، تیم اول مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

تیم امید، تیم سوم مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

تیم بورسیابان فردا، تیم دوم مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

نشست حضوری مسابقه

دکتر کریمی، داور مسابقه

همراهان

داوران
لیست داوران مسابقه الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام
4

اطلاعیه ها و مطالب مسابقه

تیم های برتر مسابقه الگوریتم پیشبینی قیمت سهام

گالری مسابقه