فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

حمایت‌ها: سرمایه گذاری
زمان برگزاری: ۱۰ خرداد تا ۱۰ شهریور
مهلت ارسال طرح: ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از طریق سایت Problem.ir
 
این رویداد در قالب یک فراخوان به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری برروی ظرفیت‌های صادراتی، فرآوری و مکانیزاسیون و استاندارسازی در حوزه گیاهان دارویی می‌باشد.

فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

مجموع جوایز: سرمایه گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: طرح