فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

حمایت‌ها: حمایت و سرمایه گذاری
زمان برگزاری: ۱۰ خرداد تا 10 مهر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 117 طرح
 
این رویداد در قالب یک فراخوان به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های صادراتی، فرآوری و مکانیزاسیون و استاندارسازی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی می‌باشد.

فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

مجموع جوایز: حمایت و سرمایه گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 117 طرح

فرصت ارسال طرح تا 15 مرداد ماه تمدید شد!