فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک

حمایت‌ها: سرمایه گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: 320 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 163 طرح
هدف از این فراخوان شناسایی طرح‌هایی است که در گام اول نیازهای کشور در حوزه جلبک و محصولات با منشأ جلبک را رفع کنند، و در مرحله بعد توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. در نهایت طرح‌های برتر توسط حامیان این فراخوان مورد حمایت‌های مالی، شتابدهی و سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت.

فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک

مجموع جوایز: سرمایه گذاری
تعداد شرکت‌کنندگان: 320 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 163 طرح