فراخوان حمایت از توسعه دانش فنی ساخت واکسن کرونا (کووید-19)

مجموع جوایز: 500 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: - نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: - طرح
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای انجام رسالت ملی خود و به منظور کمک به دولت برای مقابله با بیماری کرونا (کوید-19) و با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نظر دارد از کلیه شرکت‌های دولتی، خصوصی، دانش‌بنیان و یا تیم‌های فناور متخصص برای تولید واکسن کرونا حمایت نماید.

فراخوان حمایت از توسعه دانش فنی ساخت واکسن کرونا (کووید-19)

مجموع جوایز: 500 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: - نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: - طرح