چالش نوآوری طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

مجموع جوایز: 23 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 771 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 75 طرح
مسابقه «طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات» درنظر است تا افرادی که دارای طرح‌های نو و منحصر به فرد در حوزه بسته بندی خرما هستند، با درنظرگرفتن مشخصه‌هایی که برای این مسابقه در نظرگرفته شده، با یکدیگر به رقابت بپردازند. آنچه در این مسابقه حائز اهمیت است در نظر گرفتن سلایق مشتریان بازار هدف، درنظر گرفتن توجیه اقتصادی و بحث هزینه مناسب در جهت تولید بسته بندی‌ با طراحی و جنس مناسب می‌باشد.

چالش نوآوری طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

مجموع جوایز: 23 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 771 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 75 طرح