رویداد پیوند

حمایت‌ها: شتابدهی
تعداد شرکت‌کنندگان: نفر
رویداد پیوند با هدف بهم رسانی شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌های فعال در اکوسیستم نوآوری کشور برگزار می‌گردد. در این مرحله از رویداد پیوند، هدف شناسایی و بررسی استارتاپ‌های فعال در حوزه جلبک می‌باشد.

رویداد پیوند

مجموع جوایز: شتابدهی
تعداد شرکت‌کنندگان: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: طرح