رویداد 100 پرابلم: اینوِستارت

چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی همه ما وجود داره که فکر می‌کنیم غیر قابل حل هستند؛ ولی ما اینطور فکر نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم برای هر مشکلی، راه حلی پیدا کنیم!

رویداد 100 پرابلم: اینوِستارت

مجموع جوایز:
تعداد شرکت‌کنندگان: نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: طرح