چالش نوآوری داشبورد تحلیلی بازی‌های ویدئویی

مجموع جوایز: 50 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 95 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 30 طرح
هدف از این پروژه طراحی یک داشبورد برای درک صحیح رفتار مخاطب برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر است.

چالش نوآوری داشبورد تحلیلی بازی‌های ویدئویی

مجموع جوایز: 50 میلیون تومان
تعداد شرکت‌کنندگان: 95 نفر
تعداد طرح‌های ارسال‌شده: 30 طرح