فراخوان ایده در حوزه ریزپرنده

(در حال ثبت نام)

فراخوان ایده در حوزه هوشمندسازی

(در حال ثبت نام)

فراخوان ایده در حوزه ناوبری مستقل از GPS

(در حال ثبت نام)

فراخوان حمایت از توسعه دانش فنی ساخت واکسن کرونا (کووید-19)

(در حال ثبت نام)

طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

(مرحله نهایی)

طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

(مرحله نهایی)

تهران هوشمند

(خاتمه یافته)

پوستر چالش نوآوری طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

طراحی کمپین بازاریابی

(خاتمه یافته)

ربات شیشه شوی

(خاتمه یافته)

داشبورد تحلیلی بازی‌های ویدئویی

(خاتمه یافته)

توسعه اپلیکیشن آموزش زبان

(خاتمه یافته)

بوت کمپ هوش مصنوعی

(خاتمه یافته)

الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام

(خاتمه یافته)

بازیافت و شیرین سازی آب سخت

(خاتمه یافته)