فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک

(ارزیابی طرح‌ها)

فراخوان ایده در حوزه ریزپرنده

(خاتمه یافته)

فراخوان ایده در حوزه هوشمندسازی

(خاتمه یافته)

فراخوان ایده در حوزه ناوبری مستقل از GPS

(خاتمه یافته)

طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

(خاتمه یافته)

طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

(خاتمه یافته)

تهران هوشمند

(خاتمه یافته)

پوستر چالش نوآوری طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

طراحی کمپین بازاریابی

(خاتمه یافته)

ربات شیشه شوی

(خاتمه یافته)

داشبورد تحلیلی بازی‌های ویدئویی

(خاتمه یافته)

توسعه اپلیکیشن آموزش زبان

(خاتمه یافته)

بوت کمپ هوش مصنوعی

(خاتمه یافته)

الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام

(خاتمه یافته)

بازیافت و شیرین سازی آب سخت

(خاتمه یافته)