فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک

(ثبت نام)

فراخوان ایده در حوزه ریزپرنده

(مرحله نهایی)

فراخوان ایده در حوزه هوشمندسازی

(مرحله نهایی)

فراخوان ایده در حوزه ناوبری مستقل از GPS

(مرحله نهایی)

طراحی و ساخت کمپرسورهای بدون روغن

(مرحله نهایی)

طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

(خاتمه یافته)

تهران هوشمند

(خاتمه یافته)

پوستر چالش نوآوری طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

طراحی کمپین بازاریابی

(خاتمه یافته)

ربات شیشه شوی

(خاتمه یافته)

داشبورد تحلیلی بازی‌های ویدئویی

(خاتمه یافته)

توسعه اپلیکیشن آموزش زبان

(خاتمه یافته)

بوت کمپ هوش مصنوعی

(خاتمه یافته)

الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام

(خاتمه یافته)

بازیافت و شیرین سازی آب سخت

(خاتمه یافته)