خلاصه مسابقه

یادگیری زبان خارجی گاهی می تواند برای زبان آموزان سخت و خسته کننده باشد. یادگیری یک زبان خارجی نیاز به تمرین و تلاشی سخت کوشانه در برنامه ای منظم دارد که ممکن است برای بسیاری از مدیران میسر نباشد. مدیران عموما مشغله زیادی دارند و نمی‌توانند یک برنامه منظم را برای آموختن زبان دنبال کنند. در این مسابقه تیمها باید خلاقانه ترین راهکارها برای آموزش و بترین تدبیرها برای سنجش زبان آموزان را در نرم افزارهای کاربردی خود پیاده سازی کنند تا بتوانند با توجه به ملاحظات موحود برای مدیران، بهترین اثرکذاری را ذاشته باشند. جذابیتهای نرم افزار باید به نحوی باشد که شخص را به ادامه دادن در روزها و زمانهای مختلف جذب کند، در این راستا استفاده از ژانر “بازیهای جدی” یا “بازیگونه سازی” پیشنهاد میشود. نکته قابل توجه دیگر “مدیریت استرس” است، بدین معنا که با توجه به استرس های کاری مدیران، مناسب است تا این نرم افزار کاربردی به کاهش استرس کمک کند و در بخش ارزیابی و سنجش نیز استرس اضافی تحمیل نکند. استفاده از فناوریهای نو در این مسابقه بسیار مورد تاکید است از جمله میتوان به AR و VR هوش مصنوعی، تشخیص صدا و … اشاره کرد. همچنین پلتفرمی بودن این اپلیکیشن اهمیت زیادی دارد به نحوی که بتوان از محتوای تولید شده توسط کاربران برای آموزش شرایط مختلف استفاده از زبان خارجی بهره برد، و امکان تطبیق با شرایط کاری هر مدیر وجود داشته باشد.

در این مسابقه شرکت کنندگان در مرحله اول اسناد طراحی و برنامه آموزشی خود را ارائه می دهند، لذا پیشنهاد میشود حتما از متخصصین آموزش زبان در تیم خود بهره بگیرید. برگزیدگان در مرحله دوم یک “برش” (یا دمو) از نرم افزار ایجاد خواهند کرد. در مرحله سوم نیز برگزیدگان با نرم افزارهای تکمیل شده با محتوای محدود به رقابت خواهند پرداخت.

مراحل مسابقه

۲۵۰ میلیون تومان

 

مجموع جوایز مسابقه

همراهان