دسته

فراخوان سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی

فراخوان سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی
مهر 21, 1400

اطلاعیه ارزیابی مرحله اول پروژه فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

قابل توجه شرکت‌کنندگان پروژه «فراخوان سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی»؛ بعد از به اتمام رسیدن زمان ارسال طرح برای پروژه، مرحله اول فرایند ارزیابی طرح‌ها آغاز گردید. در این فرایند، تمامی طرح‌های ارسالی به دقت و با توجه به معیارهای فراخوان…