اطلاعیه قالب طرح‌های مرحله دوم مسابقه طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

315 بازیدها۰ نظر

مرحله دوم مسابقه طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات آغاز شده است. بر این اساس نیاز است تا تیم‌های راه یافته به مرحله دوم طرح‌های خود را بر اساس قالب استاندارد ای که در ادامه قرار داده می‌شود برای انجام فرآیند داوری ارسال کنند. 

همانطور که در مرحله اول هم ذکر شد، با توجه به بالا بودن تعداد طرح‌ها و برای ارزیابی هر چه بهتر طرح‌ها، ضروری است تا تیم‌ها طرح‌های خود را دقیقا مطابق قالب استاندارد ارسال کنند.

روش ارسال طرح‌ها نیز به زودی از طریق ایمیل به تیم‌های راه یافته به مرحله دوم اطلاع رسانی می‌شود.