منتورینگ بسته بندی خرما

منتورینگ مسابقه طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات

579 بازیدها۰ نظر

برگزاری رویداد منتورینگ متمرکز توسط پلتفرم نوآوری باز پرابلم به دلیل وسیع بودن طیف شرکت‌کنندگان مسابقه طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات و همچنین پراکندگی این افراد در سطح ایران تا حدی غیرممکن است. به همین دلیل، مصاحبه‌هایی با داوران و مربیان مسابقه آماده شده است که به منظور منتورینگ بسته بندی خرما  به مرور زمان منتشر خواهند شد.

این مطلب به روزرسانی می‌شود و طی هفته‌های آینده، باقی ویدیوها نیز در همین صفحه قرار می‌گیرند. همچنین می‌توانید ویدیوها را در صفحه اصلی مسابقه طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات مشاهده کنید.