معرفی مسابقه بسته بندی خرما با هدف صادرات

412 بازیدها۰ نظر

چالش و نیاز

از علل عمده پایین بودن کیفیت خرمای ایران وضعیت نامناسب بسته‌ بندی و عدم رعایت موازین بهداشتی می‌باشد. البته رقابت روزافزون سایر کشورهای تولیدکننده خرما نیز که به طور پیوسته جهت عرضه محصول بهتر و مرغوب‌تر کوشش می‌نمایند، در تشدید این وضعیت نامطلوب تاثیر زیادی دارد. از این رو طراحی بسته بندی‌های مناسب برای خرما در کشور ما به ویژه به منظور صادرات به بازارهای هدف از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

بسته بندی و صادرات خرما

معرفی و هدف

بر این اساس در مسابقه «طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات» در نظر است تا افرادی که دارای طرح‌های نو و منحصر به فرد در حوزه بسته بندی خرما هستند، با درنظرگرفتن مشخصه‌هایی که برای این مسابقه در نظرگرفته شده، با یکدیگر به رقابت بپردازند. آنچه در این مسابقه حائز اهمیت است در نظر گرفتن سلایق مشتریان بازار هدف، درنظر گرفتن توجیه اقتصادی و بحث هزینه مناسب در جهت تولید بسته بندی‌ با طراحی و جنس مناسب می‌باشد.

رسالت اجتماعی مسابقه

خرما یکی از اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور در سال‌های گذشته بوده است. با این حال با وجود این میزان اهمیت و نقش مهمی که خرما در سودآوری از طریق صادرات و همچنین فروش داخلی دارد، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. نوع بسته بندی فروش داخلی، نوع بسته بندی برای صادرات به بازارهای هدف خارجی و همچنین افزایش نوآوری در این صنعت جزو مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که جای بهبود فراوانی دارند. مسابقه «طراحی بسته‌بندی خرما با هدف صادرات» که با همکاری کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطقه ۵ برگزار می‌شود در نظر دارد تا با ایجاد تغییر در این شرایط، به افزایش بهره‌وری کشاورزان از تولیدات، افزایش تولید و اشتغال‌زایی در مناطق مناسب کاشت خرما در کشور و همچنین افزایش ارزآوری از طریق صادرات کمک کند.