اینفوگرافیک: نوآوری باز چیست؟

350 بازیدها0 نظر

نوآوری باز روشی‌ست که ثابت می‌کند واحدهای اقتصادی باید به همان اندازه که از ایده‌های داخلی استفاده می‌کنند، از ایده‌های خارجی هم استفاده کنند. همچنین معتقد است که روی آوردن به ایده‌های خارجی و استفاده از آن‌ها در کنار ایده‌های داخلی می‌تواند سرعت رشد تکنولوژی و نوآوری محصولات را افزایش دهد.

نوآوری باز با تکیه بر ایده‌ها و نظرات بیرونی یک سازمان به حل مسائل و چالش‌های موجود کمک می‌کند. این روش با استفاده از روابط و شبکه‌ای که ایجاد می‌کند می‌تواند پایگاهی از داده‌ها و ایده‌ها را در اختیار واحد توسعه و تحقیق کسب و کار بگذارد.

در این اینفوگرافیک تلاش شده است با تمرکز بر مفهوم نوآوری باز، به اختصار درباره آن توضیح داده شود.