آغاز همکاری پرابلم و جاب ویژن

772 بازیدها۰ نظر

آغاز همکاری “پرابلم” و ” جاب ویژن”

یکی از مزایای حل چالش های کسب و کارها از طریق نوآوری باز، دسترسی به افراد مستعد و متخصص و همچنین ایجاد شبکه نوآوران خواهد بود. شبکه ای که می تواند منابع انسانی آن مجموعه را تامین نماید.

با توجه به این موضوع از این پس مجموعه ” پرابلم ” با همکاری مجموعه ” جاب ویژن” خدمت جدیدی را ارائه می کنند که یک کسب و کار می تواند یکی از مسائل واقعی خود را با رویکرد جذب و استخدام در قالب مسابقه برگزار نماید. با انتشار فراخوان از متخصصین و علاقه مندان دعوت می شود تا در این مسابقه شرکت نمایند.

افرادی که راهکارها و ایده های برتر را ارائه دهند علاوه بر دریافت جوایز نقدی و غیر نقدی، امکان استخدام و همکاری با آن مجموعه را خواهند داشت.

برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، به وبسایت جاب ویژن مراجعه کنید.