کتاب طراحی گیمیفیکیشن + دانلود

توسط اردیبهشت 9, 1398 آبان 22ام, 1400 توسعه اپلیکیشن زبان

در راستای ارتقا و بهبود کیفیت تعامل تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه «توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران» دو کتاب زیر از طرف منتورها و داورهای مسابقه در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد. 

کتاب Gamification by design نوشته Gabe Zichermann و Christopher Cunningham در خصوص شیوه‌های طراحی و اعمال گیمیفیکیشن در هر سایت و یا اپلیکیشنی که در مقابل مصرف‌کننده قرار می‌گیرد توضیح می‌دهد.

کتاب Actionable Gamification نوشته Yu-Kai Chou درباره شگفت‌انگیز بودن گیمیفیکیشن توضیح نمی‌دهد بلکه تمرکز اصلی این کتاب بر روی این است که چرا این حوزه آینده را دگرگون خواهد کرد.