پروژه گیاهان دارویی وارد مرحله سوم شد!

تیم‌های برگزیده مرحله دوم پروژه گیاهان دارویی، وارد رقابت در دور سوم شدند.

14 تیم برگزیده در مرحله دوم، در آخرین گام از پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، از روز گذشته طی دو روز به رقابت و ارائه طرحهای نهایی خود می‌پردازند.

پروژه گیاهان دارویی که با هدف سرمایه‌گذاری و توسعه در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی در پرابلم آغاز شد، 10 روز پیش دور دوم داوری خود را پشت سر گذاشت. هم اکنون این پروژه در مرحله سوم قرار دارد.

جهت  رقابت در این مرحله، 14 تیم راه یافته پیش از حضور در بخش داوری فایل‌های پیچ‌دک خود را ارسال نموده‌اند.  “پیچ دک” (Pitch Deck) روشی برای ارائه یک استارت آپ است که از آن به منظور جلب توجه سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. این فرم از ارائه، ویژگی‌ها و همچنین استانداردهای مشخصی دارد که باید رعایت شوند.

طی روز گذشته و امروز در یک رویداد آنلاین با حضور داوران و منتورها، تیم‌ها در زمان مشخص خود پیچ دک مربوط را ارائه می‌دهند  و  به رای‌گیری توسط داوران گذاشته می‌شود. پس از پایان ارائه و رای‌گیری،  تیم‌های منتخب برای ورود به رویداد دمودی اعلام می‌گردند.

تیم‌های منتخب در فاصله زمانی تا رویداد دمودی، توسط منتورها برای بهبود طرح‌ها و پیچ دک خود جهت ارائه به سرمایه‌گذاران، آماده می‌گردند.

 رویداد حضوری دمودی با حضور تیم‌ها، داوران، مهمانان ویژه و نماینده سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود. تیم‌های منتخب برای بار دوم طرح و پیچ دک‌های خود را  ارائه می‌دهند و داوری می‌شوند.

و در نهایت تیم‌های برنده وارد فاز سرمایه‌گذرای می‌گردند.

با آرزوی موفقیت برای تیم‌های برنده