پرابلم چگونه از ایده و راه حل شما محافظت می کند؟

توسط اردیبهشت 6, 1396 بازیهای ویدئویی

نگران ایده و راه حل خود هستید؟

همواره این نگرانی برای کسانی که در مسابقه ای شرکت می کنند وجود دارد که آیا اطلاعات، کدها، و طرحهایی که برای مسابقه ارسال می کنند مورد سواستفاده قرار می گیرد یا نه؟ آیا این مسابقه تنها برای جمع کردن طرحها و اطلاعات است؟ آیا برگزار کننده از طرحهای ارسال شده به نفع خود استفاده خواهد کرد یا مالکیت معنوی شرکت کنندگان محفوظ خواهد ماند؟

راه حل پرابلم چیست؟

راه حلی که پرابلم برای این نگرانی انتخاب کرده تنظیم قرارداد عدم افشا ( Non Disclosure Agreement) است؛ قراردادی که به موجب آن اطلاعات در اختیار گذاشته شده محرمانه تلقی شده و پرابلم نه تنها اجازه استفاده از آنها را نداشته بلکه باید از افشا یا فروش و … این اطلاعات نیز جلوگیری کند. در واقع NDA یک توافق (agreement) است که بین حداقل ۲ طرف حاصل می شود و بر اساس آن طرفین توافق می کنند که یک سری اطلاعات محرمانه شامل دانش و اطلاعات که طرفین به منظور خاصی به یکدیگر عرضه می کنند، بازنشر نداشته باشد و صرفا در همان منظور خاص مورد استفاده قرار گیرد.

در مسابقات پرابلم همه طرحها، کدها، و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت کنندگان توسط قرارداد عدم افشا محافظت خواهند شد.

 

قبل از ارائه راه حل ها و شرکت در مسابقه، قرارداد عدم افشا ما بین هر یک از شرکت کنندگان و یا تیم های حاضر با پرابلم منعقد می گردد و پرابلم تضمین می کند که تمامی اطلاعات شرکت کنندگان اعم از اطلاعات شخصی، ایده ها ، راح حل ها، دانش فنی و … را نزد خود محفوظ نگه دارد. حق مالکیت هر یک از راه حل ها و ایده متعلق به صاحب ایده و راه حل خواهد بود.