وبینارهای تخصصی صنعت جلبک

در طرح تکمیلی «فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک» دو وبینار تخصصی توسط پرابلم و با همکاری بانک ملی جلبک ایران برگزار گردید. در ادامه ویدیو این وبینارها رو مشاهده می‌کنید.

وبینار تخصصی چالش‌های فنی و کسب و کار صنعت جلبک

مدرس: دکتر امیر توکلی

مدیر بانک ملی جلبک ایران

وبینار تخصصی اقتصاد و تحقیقات بازار در صنعت جلبک

مدرس: مهندس حمیدرضا پیش‌بهار

مدیر تجاری سازی بانک ملی جلبک ایران