همکاری با پرابلم

پلتفرم نوآوری باز پرابلم مشتاق همکاری با افرادی است که بتوانند به عنوان یکی از پایه‌های تیم فعالیت کنند. اگر احساس می‌کنید حضور شما در تیم ما موجب پیشرفت دو جانبه می‌شود، اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

فرصت‌های شغلی

در حال حاضر جای خالی در تیم ما وجود ندارد

پیشنهاد همکاری

اگر فکر می‌کنید توانایی‌های شما می‌تواند ما را تحت تأثیر قرار دهد، فرم زیر را تکمیل کنید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.