مزایای شرکت در پروژه‌های پرابلم

فرصت استخدام

امکان استخدام نوآوران و فناوران موفق در هر پروژه توسط شرکت صاحب مسئله و دیگر شرکت‌ها

بهبود برند شخصی و رزومه

بهبود برند شخصی و رزومه‌سازی در حوزه‌های تخصصی با مشارکت در پروژه‌های پرابلم

همکاری با منتورها و متخصصین

فرصت همکاری با منتورها و افراد متخصص در جلسات منتورینگ و فرآیند اجرایی پروژه‌ها

مزایای نقدی و غیرنقدی

بهره‌مندی از مزایای نقدی و غیر نقدی و کسب درآمد با مشارکت در هر پروژه

فرصت تجاری سازی و عقد قرارداد

امکان همکاری با برندها و شرکت‌های بزرگ در قالب فرآیندهای انتقال فناوری و فرصت تجاری‌سازی ایده‌ها

اثر بخشی

مشارکت در حل چالش‌ها و نیازهایی در سطح ملی و اثربخشی در صنایع مختلف

نوآوران و فناوران در خصوص پرابلم چه می‌گویند؟

پرابلم رسالت بزرگی دارد! سطح چالش‌ها و نیازهایی که پرابلم آن‌ها را حل می‌کند بسیار تخصصی هستند و مطمئنا افرادی را درگیر می‌کند که از سطح بالایی برخوردارند .در فرآیند حل این چالش‌ها و نیازها، به افرادی که قصد ورود به بازار کار را دارند فرصت نشان دادن توانایی‌هایشان داده می‌شود. این مورد در ایجاد اعتماد به نفس و رشد شخصی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

امیر محمد عزیزینفر اول پروژه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

پرابلم رسالت بزرگی دارد! سطح چالش‌ها و نیازهایی که پرابلم آن‌ها را حل می‌کند بسیار تخصصی هستند و مطمئنا افرادی را درگیر می‌کند که از سطح بالایی برخوردارند .در فرآیند حل این چالش‌ها و نیازها، به افرادی که قصد ورود به بازار کار را دارند فرصت نشان دادن توانایی‌هایشان داده می‌شود. این مورد در ایجاد اعتماد به نفس و رشد شخصی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

امیر محمد عزیزینفر اول پروژه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

پرابلم با استفاده از نوآوری باز، فاصله‌ای که همیشه بین صنعت و دانشگاه وجود داشته است را کاهش داده و زمینه را برای رشد دانشجویان فراهم کرده است.
به نظر من این روش از استخدام مستقیم افراد کارآمدتر است و مزایای بیشتری هم برای شرکت صاحب مسئله و هم افراد نوآور و فناور دارد.

سحر حنیفینفر سوم مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

پرابلم با استفاده از نوآوری باز، فاصله‌ای که همیشه بین صنعت و دانشگاه وجود داشته است را کاهش داده و زمینه را برای رشد دانشجویان فراهم کرده است.
به نظر من این روش از استخدام مستقیم افراد کارآمدتر است و مزایای بیشتری هم برای شرکت صاحب مسئله و هم افراد نوآور و فناور دارد.

سحر حنیفینفر سوم مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

ثبت نام نوآوران و فناوران

  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.