قوانین عمومی شرکت در “مسابقه ربات شیشه شوی ساختمان های بلند مرتبه”

توسط آبان 23, 1396 ربات شیشه شوی
قوانین عمومی مسابقه ربات شیشه شوی

قوانین عمومی مسابقه ربات شیشه شوی ساختمان های بلندمرتبه به شرح زیر اعلام می شود:

 1. مسابقه ربات شیشه شوی ساختمان های بلند مرتبه، مسابقه ای است برای ساخت رباتی که توانایی شستشوی شیشه های ساختمان مجتمع سراج پارک فناوری پردیس را به بهترین حالت ممکن داشته باشد.
 2. این مسابقه در دو مرحله برگزار خواهد شد. مرحله اول، مرحله ارائه طرح های پیشنهادی برای ساخت ربات؛ و مرحله دوم(مرحله نهایی)، مرحله ساخت ربات پیشنهاد داده شده در مرحله اول.
 3. تیم هایی که در مرحله اول مسابقه توسط کمیته داوری انتخاب شوند، به مرحله دوم(مرحله نهایی) این مسابقه راه پیدا خواهند کرد.
 4. مرحله اول مسابقه در آذر 96 آغاز و در اسفند 96 به پایان خواهد رسید. مرحله نهایی نیز بعد از بررسی طرح های پیشنهادی توسط کمیته داوری و اعلام تیم های منتخب برای مرحله نهایی، در اواخر اسفند 96 آغاز خواهد شد و در مرداد 97 به پایان خواهد رسید.
 5. این مسابقه در کل دارای دو رویداد حضوری اولیه و نهایی می باشد. در صورت نیاز و صلاحدید کمیته داوری، یک یا دو کارگاه آموزشی در مراحل مختلف مسابقه برگزار خواهد شد.
 6. دو جایزه برای این مسابقه ملی در نظر گرفته شده است. جایزه اول، یک جایزه به مبلغ 100 میلیون تومان برای تیم برنده مسابقه. این جایزه از طرف پرابلم برای تیم برنده در نظر گرفته شده است.
 7. جایزه دوم، برای تیم برگزیده مسابقه می باشد. این جایزه، جایزه انعقاد قرارداد خرید خدمات با تیم برگزیده برای شستشوی دو ساختمان مشابه مجتمع سراج و مجتمع فن بازار پارک فناوری پردیس به مدت 5 سال می باشد. مبلغ این قرارداد در مجموع 5 سال با احتساب نرخ تورم سالیانه، حدود 200 میلیون تومان می باشد. این جایزه از طرف پارک فناوری پردیس تأمین خواهد شد. نحوه پرداخت این جایزه، با توجه به نوع آن، سالیانه خواهد بود.
 8. باتوجه به شرایط تیم ها و ربات های ساخته شده و نظر کمیته داوری، تیم برنده می تواند همان تیم برگزیده باشد. ولی در حالت عمومی، یکی نیستند.
 9. نکته واضح ولی مورد تذکر این است که هردو جایزه، هنگامی اعطا خواهد شد که خواسته صاحب مسئله _پارک فناوری پردیس_ یعنی شستشوی ساختمان های مورد نظر انجام گیرد. پس اگر تحت هر شرایطی، هیچ رباتی نتوانست این وظیفه را به نحو خواسته شده انجام دهد، تیم برنده ای برای مسابقه وجود نخواهد داشت و به تبع آن، جایزه ای نیز به تیمی اعطا نخواهد شد. هم چنین تیم برگزیده (که جایزه خرید خدمات را می گیرد) وقتی وجود خواهد داشت که این ربات با توجه به شرایط مناسب و فوق العاده ای که دارد(حالا این ربات یا همان ربات برنده مسابقه است، و یا با توجه به شرایط، ربات دیگری است) نظر کمیته داوری را جهت کسب این منصب داشته باشد. وگرنه اگر هیچ تیمی نتواند رباتی بسازد که کمیته داوری مسابقه، آن را به عنوان ربات برگزیده انتخاب کند، ناگزیر تیم برگزیده نخواهیم داشت و به تبع آن، جایزه خرید خدمات نیز به تیمی اعطا نخواهد شد.
 10. تیم برنده با تیم برگزیده الزاماً یکی نیستند، اما ممکن است یکی بشوند. در شرایط خاص، ممکن است تیمی واقعاً از همه جهات(طراحی دقیق، ساخت عالی، عملکرد مناسب و…) لیاقت برنده شدن در مسابقه را داشته باشد، اما به خاطر یک اتفاق یا حادثه غیر منتظره و ناخواسته، این جایگاه را از دست بدهد. در این شرایط کمیته داوری به این نتیجه می رسد که با توجه به قوانین و معیارهای مسابقه، شرایط صاحب مسئله(پارک فناوری پردیس) و نیز شرایط ربات های ساخته شده و توانایی های آن ها، تیم نامبرده نسبت به تیمی که در مسابقه برنده شده است، از شرایط مناسب تری جهت انعقاد قرارداد برای شستشوی ساختمان ها برخوردار است؛ به همین دلیل تیم نامبرده را به عنوان تیم برگزیده مسابقه انتخاب خواهد کرد. اما این شرایط ممکن است پیش نیاید، و ربات برنده شده، بهترین ربات از لحاظ داشتن شرایط مناسب برای انعقاد قرارداد جهت شستشوی شیشه های ساختمان های موردنظر باشد و در نتیجه، تیم برگزیده همان تیم برنده مسابقه باشد.
 11. باتوجه به برنامه ریزی های داخلی انجام گرفته توسط پارک فناوری پردیس به عنوان صاحب مسئله جهت شستشوی شیشه های دو ساختمان مجتمع سراج و فن بازار و جایزه ای که پارک برای تیم برگزیده به عنوان تضمین خرید خدمات برای مدت 5 سال به مبلغ 200 میلیون تومان در نظر گرفته است، تیم برگزیده موظف و متعهد می شود شیشه های ساختمان های نامبرده را، سالی 4 مرتبه برای مدت 5 سال شستشو نماید. لازم به ذکر است، این قیمت، حدوداً با توجه به نرخ شستشوی شیشه ها توسط انسان تعیین گردیده است.
 12. در صورت عدم پایبندی تیم برگزیده به تعهد قرارداد جهت شستشوی شیشه های ساختمان های مورد نظر پارک فناوری پردیس، تیم برگزیده موظف به پرداخت جریمه خسارت لغو قرارداد، معادل 25 درصد مبلغ کل قرارداد می باشد. (معادل مبلغ 50 میلیون تومان)
 13. کمیته داوری این مسابقه، متشکل از اساتید برجسته حوزه رباتیک( اسامی آن ها در صفحه مسابقه ذکر شده است) و نماینده پارک فناوری پردیس می باشد.
 14. کمیته داوری مسابقه، متشکل از اساتید خبره و باتجربه در زمینه رباتیک و کارشناسان متخصص این زمینه از دانشگاه های معتبر کشور می باشد. به همین دلیل، در شرایط مختلف و نیز شرایط خاص و اختلافی، تنها، نظر رسمی و نهایی کمیته داوری، به عنوان فصل الخطاب و نظر قابل قبول و مورد پذیرش پرابلم و نیز همه تیم های شرکت کننده خواهد بود.
 15. باتوجه به هزینه های زیادی که خسارات و صدمات وارده به ساختمان می تواند داشته باشد، لازم است، تیم ها تمامی شرایط ایمنی را برای ربات خود در نظر بگیرند تا خسارتی به ساختمان و شیشه های آن وارد نکند.
 16. باتوجه به اینکه ممکن است در مراحل مختلف مسابقه، متناسب با شرایط آن، نیاز باشد یک سری از اطلاعات محرمانه طرح ها و ایده ها در اختیار کمیته داوری قرار گیرد، پرابلم این تضمین را می دهد که از این اطلاعات به نحو شایسته مراقبت کرده و این امانت ارزشمند را به طور کاملاً محرمانه محافظت نماید.
 17. مالکیت ربات برنده شده و یا برگزیده شده در مسابقه، برای سازنده آن ربات محفوظ می باشد.
 18. از آنجایی که این مسابقه، مسابقه ای در سطح ملی و در نوع خود، چالشی جهانی محسوب می شود، بی شک رؤسای محترم دانشگاه های کشور، با درک این مطلب، دغدغه حمایت از تیم های علاقمند به شرکت در این مسابقه را خواهند داشت. به همین علت، تیم های دانشجویی و دانشگاهی شرکت کننده در مسابقه، می توانند با استفاده از این حمایت های مادی و معنوی دانشگاه های خود، زمینه حضور هرچه بهتر خود در مسابقه را، فراهم آورند.
 19. پرابلم تلاش میکند تا برای سایر تیم های راه یافته به مرحله دوم، حمایت های مادی و معنوی را جهت توسعه فعالیت ها تسهیل نماید.
 20. تمامی زمانبندی ها، تغییرات، اطلاعیه ها و هرآنچه که به این مسابقه مربوط می شود، از طریق سایت رسمی پرابلم و شبکه های اجتماعی پرابلم اعلام خواهد شد.

فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبکاطلاعات بیشتر