فرم ارسال طرح در فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

برای ارسال طرح در فراخوان سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، ضروری است طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. فرم مشخصات طرح که در قالب فایل وُرد است را دریافت کنید. (دکمه سبز رنگ)

۲. بعد از مطالعه و تکمیل دقیق این فرم، فایل نهایی را از طریق درگاه که در پایین صفحه قرار دارد، بارگذاری کنید.

همچنین ضروری است پیش از ارسال طرح، حقوق مالکیت فکری در پرابلم را مطالعه کنید.

دانلود فایل فرم مشخصات طرح