نوآوری باز در مقابل نوآوری بسته که یک روش سنتی در نوآوری است قرار می‌گیرد. نوآوری بسته به روش‌های ثبت شده و اثبات شده توجه می‌کند و با استفاده از توان و ایده‌های عده‌ای محدود سعی در حل مشکلات و مسائل دارد. نوآوری باز با رویکردی مشارکتی و رقابتی به سراغ مسائل و مشکلات می‌رود؛ جمع‌آوری ایده می‌کند و با تکیه بر‌ خرد جمعی و ظرفیت های موجود در جامعه به حل مشکلات و چالش های موجود می پردازد. نوآوری باز سعی می کند افراد خلاق، متخصص و نوآور را در کنار سازمان ها و کسب و کارها قرار دهد تا ایده ها و تخصص ها در خدمت حل مشکلات و پاسخگویی به نیاز های موجود قرار گیرد. برخی از این ایده ها نیز در این مسیر به یک کسب وکار تبدیل می شوند.

همکاری با پرابلم

اگر شناخت کافی نسبت به یک صنعت و یا حوزه تخصصی خاصی دارید و از طرفی با مشکلات و مسائل موجود در آن آشنا هستید می توانید به عنوان طراح مسابقه با پرابلم همکاری داشته باشید. پرابلم سعی میکند با کمک شما جهت بررسی مشکلات و تبدیل آن به یک مسابقه گام بردار و شرایط لازم جهت اجرای مسابقه را فراهم نماید. شما به عنوان طراح مسابقه و عضو هیئت داوری همکاری خواهد داشت و علاوه بر آورده مالی از فرصت های همکاری خوبی برخوردار خواهید شد. جهت همکاری از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

پرابلم چگونه کار میکند؟

پرابلم یک پلتفرم نوآوری باز است که با رویکردی متفاوت نسبت به حل مشکلات و مسائل کسب و کارها فعالیت می کند. پرابلم در حقیقت بستری برای حل کردن مشکلات است؛ مشکلات موجود در مجموعه های مختلف تبدیل به یک مسابقه مشخص و دقیق شده و از متخصصین و نوآوران جهت حل آن دعوت  می شود، برترین راهکارها و جواب ها داوری می شوند و جوایز نقدی، حمایتی و کسب و کاری دریافت می کنند. پرابلم سعی می کند با ایجاد مسابقه ای شفاف، عادلانه و رقابتی و با استفاده از دانش و تخصص شما مشکلات موجود را حل کرده و در ادامه شما هم بتوانید دانش خود را به آورده مالی تبدیل کنید و فرصت ارتباط با کسب و کار های بزرگ را بدست آورید.