گام‌های همکاری با پرابلم

به‌طور خلاصه، چهار گام اصلی همکاری با پرابلم به شرح زیر است:

بررسی و انتخاب

در گام چهارم راهکارهای نهایی مشخص می‌شوند و بعد از بررسی و انتخاب برترین راهکارها، قرارداد امضا خواهد شد.

پیاده‌سازی و اجرا

در گام سوم فراخوان عمومی پروژه منتشر می‌شود و فرآیند اجرا شامل رویدادها و جلسات منتورینگ برگزار می‌شوند.

روش حل چالش و نیاز

در گام دوم موثرترین ابزار برای حل آن از سوی پرابلم پیشنهاد و توسط شرکت صاحب مسئله انتخاب می‌شود.

بررسی چالش و نیاز

در گام اول با برگزاری جلسات متعدد بین متخصصین پرابلم و مسئولان شرکت صاحب مسئله، نیاز و چالش به روشنی مشخص می‌شود.

 

همکاری با پرابلم چه ویژگی‌هایی دارد؟

کاهش ریسک، زمان و هزینه

کاهش ریسک، زمان و هزینه تا بیش از یک سوم مقدار با استفاده از روش‌های مختلف اجرای نواوری باز با بهره‌گیری از تجربه و دانش داخلی و خارجی

حفظ محرمانگی اسرار تجاری

استفاده از روش‌های مختلف مثل عقد قراردادهای حقوقی در راستای حفظ اسرار تجاری سازمان در حین اجرای پروژه حل چالش و نیاز

شبکه نوآوران و فناوران گسترده

دسترسی به شبکه‌ای از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، اساتید دانشگاهی، پژوهشکده‌ها، دانشجویان و فریلنسرها

حفظ مالکیت فکری

حفظ تمامی حقوق مربوط به نوآوران و فناوران و ایده‌هایی که در طول پروژه مطرح می‌کنند با استفاده از قراردادهای حقوقی و فردی در چهارچوبی محرمانه

شبکه‌سازی

برقراری ارتباط B2B بین شرکت‌های مختلفی که دارای نیازها و مسائل فناورانه هستند و شرکت‌هایی که دارای راهکارهای عملیاتی هستند و عقد قراردادهای حقوقی

طرح چالش به صورت تخصصی

طراحی و فراهم نمودن شرایط انگیزشی، حقوقی، مالی و مالکیت فکری جهت افزایش حضور حداکثری برترین نوآوران و فناوران در فرآیند حل چالش و نیاز

خلاصه برخی پروژه‌های پرابلم