حقوق مالکیت فکری

پلتفرم نوآوری باز پرابلم

حقوق مالکیت فکری، ابزاری است برای حفاظت از ابداعات و نوآوری‌ها در مقابل اقدامات سوء دیگران. در همین راستا پلتفرم نوآوری باز پرابلم به عنوان یک واسطه نوآوری حفظ مالکیت فکری ایده‌ها را جزو وظایف اصلی خود به شمار می‌آورد و خود را ملزم می‌داند که در تمامی مراحل پروژه‌ها این موضوع را رعایت کند.

لازم به ذکر است تمامی افرادی که قصد ارسال ایده و طرح در هر پروژه را دارند، موظف هستند قوانین مرتبط را مطالعه کنند. ارسال طرح در پروژه به منزله پذیرفتن این قوانین است.

در ادامه به چند مورد مهم در خصوص مالکیت فکری ایده‌های مطرح شده در طول پروژه های برگزار شده توسط پلتفرم نوآوری باز پرابلم اشاره می‌شود.

شرایط حاکم بر مالکیت فکری هر ایده پیش از شروع پروژه به اطلاع افراد علاقه‌مند به شرکت در پروژه می‌رسد. لازم به ذکر است قوانین کلی مالکیت فکری در پرابلم یکسان است اما در هر پروژه، بسته به نوع آن پروژه، جزئیات این قوانین می‌توانند متفاوت باشند.

در برخی پروژه‌ها که هدف اصلی آن دستیابی به یک ایده برای اجرا است، شرکت صاحب مسئله در ازای گرفتن مالکیت ایده، جایزه‌ای مشخص می‌کند. این جایزه به تیمی که بتواند طرح برتر را ارائه کند اهدا می‌شود.

بین تمامی تیم‌هایی که موفق می‌شوند به مراحل بالاتر پروژه‌ها راه پیدا کنند و پرابلم قرارداد عدم افشا منعقد می‌گردد. این قرارداد هر دو طرف را ملزم به رعایت قوانینی می‌کند که در نهایت منجر به حفظ محرمانگی و مالکیت فکری ایده می‌شود.

در برخی از پروژه‌هایی که ایده برتر در آن‌ها دارای ارزش بالایی باشد، صرفا از خروجی آن ایده استفاده می‌شود. در این فرایند تیمی که ایده را مطرح کرده است نیز نقش دارند. لذا در این شرایط امکان از بین رفتن مالکیت فکری ایده از بین می‌رود.