جمع سپاری و نمونه‌های کاربردی + اینفوگرافیک

توسط اردیبهشت 8, 1398 فروردین 5ام, 1399 بلاگ
جمع سپاری

مفهوم جمع‌سپاری از ترکیب دو واژه و مفهوم «برون‌سپاری» و «جامعه» به وجود آمده است. این مفهوم از سالیان دور و از زمانی که شاید اسمی برای آن وجود نداشته است به کار گرفته می‌شده است.

در اینفوگرافیک زیر، به بیان مفهوم جمع‌سپاری و ارائه نمونه‌هایی کاربردی از آن می‌پردازیم.

اینفوگرافیک جمع‌‌سپاری و نمونه‌های کاربردی
اینفوگرافیک جمع‌‌سپاری و نمونه‌های کاربردی