جزئیات بارگذاری ویدیو + سیستم تست مسابقه

توسط شهریور 13, 1396 بازیهای ویدئویی

مسابقه داشبرد تحلیلی بازی های ویدئویی

با توجه به بازخوردهای دریافتی از تیمهای شرکت کننده و نظرات داوران، تصمیم گرفته شد تست از طریق api انجام نگیرد و شرکت کنندگان طبق برنامه قبلی، مراحل را طی کنند. در حقیقت تنها مرحله 6 تغییر کرده است. بر این اساس تیمها باید در تاریخ 15 الی 17 شهریور موارد زیر را ارسال نمایند:

  • یک ویدئو  شامل اینتگریت کردن محصول خود در یک پروژه و نشان دادن عملکرد آن، ویدئو های ارسالی باید نحوه اینتگریت شدن محصول در پروژه ها ( بازیها) را در حداکثر 20 دقیقه (زمان واقعی) نشان دهد.
  • یک ویدئو که بخش های مختلف داشبرد همراه با ویژگی ها و هم چنین عملکرد واقعی محصول و خروجی داشبرد را در حداکثر 15 دقیقه نشان میدهد.
  • sdk محصول
  • یک پروژه که محصول در آن اینتگریت شده باشد (شامل کد و فایل قابل اجرا) نیز ارسال شود.
  • یک اکانت دسترسی به داشبرد محصول نیز ارائه شود تا عملکرد محصول ارزیابی شود.
  • در زیر لیستی از معیارهای امتیاز دهی مسابقه وجود دارد که شرکت کنندگان ذیل هر مورد اعلام نمایند که آیا در محصول آنها وجود دارد و توضیحات مربوطه را ارائه کنند.

دریافت لیست معیارهای امتیاز

از ارسال مستندات اضافه بر این موارد نیز استقبال می شود.
تیمهایی که این موارد را ارسال نمایند جهت توضیح و ارائه کد به صورت حضوری دعوت می شوند.
رویداد حضوری در تاریخ 29 شهریور برگزار خواهد شد و تیم های برتر در حضور سرمایه گذاران و شرکت های متقاضی ارائه خواهند داشت. جزییات رویداد نهایی به زودی منتشر خواهد شد.