مصاحبه با تیم عرش

توسط شهریور 8, 1396 بازیهای ویدئویی

یکی از تیم های راه یافته به مرحله نهایی مسابقه داشبرد تحلیلی بازی های ویدیویی | در این ویدیو با این تیم و فعالیت هاشون آشنا میشیم