بوم مدل کسب و کار چیست و چگونه باید آن را تکمیل کرد؟ (آموزش ویدیویی) + PDF

توسط تیر 13, 1398 فروردین 5ام, 1399 بوت کمپ هوش مصنوعی

بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)  ابزاری مدیریتی و کارآفرینانه است که به شما اجازه می‌دهد مدل کسب و کار خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا  آن‌ را به چالش کشیده و یا در آن چرخش (Pivot) ایجاد کنید.

ویدیوهای زیر به ترتیب درباره ماهیت بوم کسب و کار و روش تکمیل کردن آن توضیح می‌دهد.

ویدیو 1
ویدیو 2
ویدیو 3
ویدیو 4
ویدیو 5
ویدیو 6
ویدیو 7
ویدیو 8
ویدیو 9
ویدیو 10