برگزیدگان نهایی وارد کمپ منتورینگ شدند

 ۸ تیم منتخب مرحله سوم پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، جهت آماده شدن برای رویداد دمودی وارد کمپ منتورینگ شدند.

پرابلم پروژه گیاهان دارویی و طب سنتی را چندی پیش با هدف توسعه و رشد این حوزه آغاز نمود. این رویداد در قالب یک فراخوان به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های صادراتی، فرآوری و مکانیزاسیون و استانداردسازی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی می‌باشد.

در مرحله اول پروژه سرمایه گذاری در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی، ۱۱۷ طرح ارسال گردید و با توجه به معیارهای تعیین شده، ۴۰ تیم انتخاب شد. این تیم‌ها وارد مرحله دوم شدند و با هم به رقابت پرداختند.

در پایان داوری مرحله دوم از بین تیم های حاضر در نهایت ۱۴ تیم به دوره بعدی راه یافتند.

این ۱۴ تیم برگزیده، طی دو روز به رقابت و ارائه طرح‌های نهایی خود پرداختند. در نهایت ۸ تیم منتخب برای بهبود طرح‌ها و پیچ دک‌های خود جهت ارائه به سرمایه‌گذاران، توسط منتورها آماده می‌گردند.  در این بوت کمپ جناب آقای مسعودی مدیر مدیر رشد و شتاب‌دهی ۱۰۰استارت‌آپ تیم های حاضر را جهت آماده شدن برای رقابت نهایی در در دمودی راهبری نمودند.

 رویداد حضوری دمودی با حضور تیم‌ها، داوران، مهمانان ویژه و نماینده سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد. تیم‌های منتخب برای بار دوم طرح و پیچ دک‌های خود را ارائه می‌دهند و داوری می‌شوند.

و در نهایت تیم‌های برنده وارد فاز سرمایه‌گذاری می‌گردند.

با آرزوی موفقیت برای تیم‌های برنده