برنامه زمانی مسابقه ربات شیشه شوی

توسط دی 5, 1396 ربات شیشه شوی
زمانبندی مسابقه ربات شیشه شوی

زمان بندی مسابقه ربات شیشه شوی به شرح زیر اعلام می شود:

اخرین مهلت پیش ثبت نام: 21 مهر 1396

آغاز ثبت نام اصلی: 1 دی 1396

پایان مهلت ثبت نام اصلی: 10 دی 1396

«آیین افتتاحیه مسابقه ربات شیشه شوی»  درپارک فناوری پردیس به منظور تشریح مسابقه و قوانین، آشنایی باتیم های شرکت کننده، داوران و صاحب مسئله: 14 دی 1396


بیشتر بخوانید: اطلاعیه افتتاحیه مسابقه ربات شیشه شوی


برگزاری کارگاه آموزشی (در صورت نیاز): بهمن 1396

« پایان مهلت زمانی مرحله اول » ارائه طرح ها و ایده های پیشنهادی به همراه جزئیات: 14 اسفند 1396

اتمام داوری مرحله اول : هفته سوم اسفند 1396

برگزاری کارگاه های آموزشی: نیمه اول اردیبهشت 1397

برگزاری پیش مسابقه: 10 مرداد 1397

پایان مهلت زمان مرحله دوم و معرفی تیم برنده: نیمه دوم مرداد 1397

اختتامیه مسابقه ربات شیشه شوی : نیمه اول شهریور 1397

 

زمان بندی مسابقه ربات شیشه شوی

 

 

فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبکاطلاعات بیشتر