برنامه زمانی مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

توسط اردیبهشت 12, 1396 الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

۱۰ اردیبهشت: ارسال داده های یادگیری الگوریتم
در این تاریخ داده های تاریخی برای یادگیری الگوریتم در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد تا با استفاده از این داده ها الگوریتم خود را آماده کنند. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد داده ها یا غیره می توانید آنها را در نشست حضوری مطرح کنید

۱۵ اردیبهشت: پایان زمان ثبت نام
۲۱ اردیبهشت: نشست حضوری
در این نشست شرکت کنندگان می توانند از نزدیک با داوران آشنا شوند و هرگونه سوال یا اشکال را با داوران و تیم پرابلم در میان بگذارند. با حضور داوران راهنمایی هایی نیز به شرکت کنندگان انجام می شود که در موفقیت در مسابقه مهم است. اگر قصد جدی برای برنده شدن در این مسابقه ۵۰ میلیونی را دارید پیشنهاد می کنیم این نشست و عصرانه آن را از دست ندهید!
۹ مرداد ماه: بارگذاری نتایج اولیه الگوریتم و اعلام امتیازها ی اولیه 
در این تاریخ شرکت کنندگان نتایج حاصل از اجرای الگوریتمهای خود، یعنی قیمت‌های پیش بینی شده را در سایت بارگذاری کرده و امتیاز خود را مشاهده می کنند.

۱۰ مرداد ماه: انتشار داده های جدید
فردای روز بارگذاری نتایج، داده های جدید در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد تا بتوانند الگوریتم خود را با استفاده از داده های جدید بهبود بدهند.

۱۴ مرداد: بارگذاری نتایج نهایی و مشاهده امتیاز
شرکت کنندگان با استفاده از داده های جدید، الگوریتم خود را به روز رسانی کرده و نتایج جدیدی به دست می آورند که در ۱۴ مرداد ماه در سایت بارگذاری کرده و امتیاز خود را مشاهده می کنند.
بررسی و بارگذاری کد ها : پس از مشخص شدن امتیازها، از تیمهای برتر خواسته می شود تا کدهای خود را بارگذاری کنند. در این مرحله با قرارداد عدم افشا از کدهای شرکت کنندگان محافظت می شود. در صورت هرگونه اشکال یا تقلب در کدها، تیم مربوطه حذف شده و تیم بعدی جایگزین آن می شود.
۳۰ مرداد ماه: رویداد داوری و اعلام برندگان و اهدای جوایز
پس از بررسی کدها و بر اساس امتیازهای کسب شده، تیمهای برتر انتخاب شده و اعلام می شوند. در این رویداد جوایز تیمها نیز اهدا شده و سپس مذاکرات برای جذب در تیم معاملات الگوریتمی کارگزاری یا ایجاد کسب و کار جدید با تاسیس شرکت مشترک بین کارگزاری و برندگان بررسی خواهد شد.