اطلاعیه شرکت در مسابقه ربات شیشه شوی ساختمان های بلند مرتبه

توسط آبان 23, 1396 ربات شیشه شوی
مسابقه ربات شیشه شوی

قوانین، شرایط و معیارهای امتیازدهی “مسابقه ربات شیشه شوی ساختمان های بلند مرتبه” در قالب سه سند، با عناوین زیر ارائه می گردد:

  1. قوانین عمومی مسابقه
  2. قوانین اختصاصی مسابقه
  3. معیارهای امتیازدهی مسابقه

لازم است تمامی شرکت کنندگان محترم، این سه سند را با دقت مطالعه نموده تا از چارچوب ها، قوانین و شرایط مختلف مسابقه آگاهی های لازم را کسب نمایند. سپس برای ثبت نام در مسابقه ربات شیشه شوی به این لینک مراجعه کنند.

فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبکاطلاعات بیشتر