اطلاعیه شماره 2: پایان فرایند ارزیابی طرح‌ها

به اطلاع تمامی شرکت‌کنندگان فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک می‌رساند؛

همانطور که می‌دانید، با توجه به تمدید زمان ارسال طرح برای فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک به مدت 7 روز و بالا بودن تعداد طرح‌های ارسالی برای این فراخوان، مدت زمان انجام فرایند ارزیابی کمی بیشتر طول کشید.
حال ارزیابی طرح‌ها به پایان رسیده، وضعیت همه طرح‌ها مشخص شده و از طریق ایمیل به اطلاع همه شرکت‌کنندگان رسیده است. این ارزیابی توسط تیم داوری صورت گرفته و تمامی طرح‌های در یک چارچوب یکسان و در یک سطح به صورت ناشناس ارزیابی شده‌اند.

نحوه ادامه این فراخوان از طریق اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع شما خواهد رسید.