اطلاعیه مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس

توسط خرداد 21, 1397 کمپین بازاریابی نفت پارس
اطلاعیه مسابقه طراحی کمپین بازاریابی

ضمن سپاس از تیم های شرکت کننده در مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس بابت ارسال طرح های مرحله اول، به اطلاع می رساند فرآیند داوری این مرحله از فردا سه شنبه 22 خردادماه آغاز شده و تا پایان هفته آینده نتایج داوری اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین، به جهت پیگیری با تعداد معدودی از تیم ها که طرح های خود را به پرابلم ارسال نکرده اند تماس گرفته شد. بنابراین، تیم هایی که طی دو روز اخیر از پرابلم تماسی دریافت نکرده اند اطمینان داشته باشند که طرح های آنها دریافت شده است.