مهلت ارسال طرح‌های مسابقه ربات شیشه‌شوی به پایان رسیده است