اخبار

الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

اطلاعیه نشست حضوری

رویداد معرفی حضوری مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با صورت مساله و چالش های پیش رو در مسابقه پیش بینی قیمت سهام، روز پنجشنبه در سالن همایشهای دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، واقع در خیابان انقلاب بین چهارراه…
اردیبهشت 20, 1396
الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

برنامه زمانی مسابقه الگوریتم پیش بینی قیمت سهام

۱۰ اردیبهشت: ارسال داده های یادگیری الگوریتم در این تاریخ داده های تاریخی برای یادگیری الگوریتم در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد تا با استفاده از این داده ها الگوریتم خود را آماده کنند. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد داده ها یا غیره…
اردیبهشت 12, 1396
بازیهای ویدئویی

پرابلم چگونه از ایده و راه حل شما محافظت می کند؟

نگران ایده و راه حل خود هستید؟ همواره این نگرانی برای کسانی که در مسابقه ای شرکت می کنند وجود دارد که آیا اطلاعات، کدها، و طرحهایی که برای مسابقه ارسال می کنند مورد سواستفاده قرار می گیرد یا نه؟ آیا این مسابقه تنها برای…
اردیبهشت 6, 1396
+