بستر نوآوری باز پرابلم
در «پرابلم» در ابتدا مشکلات کارفرما با همفکری با خبرگان موضوع، تبدیل به مسئله‌ای یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی خواهد شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی می‌شود تا مسیر حرکت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب به صورتی مطلوب طراحی شود؛ همچنین جوایز و مشوق‌ها و انگیزه دهنده‌های مناسب طراحی می‌شود و رویه استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده به‌صورت تجاری و از جنبه‌های حقوقی و … نیز طراحی خواهد شد. در نهایت بهترین راه حل ها و ایده ها جایزه نقدی دریافت خواهند کرد و در قالب حمایت های دیگر و به روش های مختلف از جمله ایجاد کسب کار با صاحب مسئله همکاری خواهند داشت.
پرابلم، بستری برای نوآوری باز
اهدای جوائز
جوایز نقدی و کمک به ایجاد کسب و کار
انتخاب راه حل
تنوع راهکارها و پاسخ به نیازها
ارائه مسئله به نخبگان
استفاده از ظرفیت متخصصین و نخبگان
رویکرد نوآوری باز
کاهش هزینه و ریسک حل چالش ها
05
مسابقات آینده
حوزه های بازاریابی، پهباد، منابع انسانی، اینترنت اشیاء، آموزش، هوش مصنوعی و غیره
450
میلیون تومان
مجموع جوایز نقدی و غیر نقدی ( حمایت های ایجاد کسب و کار) در مسابقات فعلی
04
مسابقات برگزار شده
داشبرد تحلیلی بازیهای ویدئویی، الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام،ربات شیشه شوی
892
شرکت کنندگان
شرکت ها، نخبگان، دانشجویان، ایده پردازان و فعالان در حوزه مسابقه