بستر نوآوری باز پرابلم
در «پرابلم» در ابتدا مشکلات کارفرما با همفکری با خبرگان موضوع، تبدیل به مسئله‌ای یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی خواهد شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی می‌شود تا مسیر حرکت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب به صورتی مطلوب طراحی شود؛ همچنین جوایز و مشوق‌ها و انگیزه دهنده‌های مناسب طراحی می‌شود و رویه استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده به‌صورت تجاری و از جنبه‌های حقوقی و … نیز طراحی خواهد شد. در نهایت بهترین راه حل ها و ایده ها جایزه نقدی دریافت خواهند کرد و در قالب حمایت های دیگر و به روش های مختلف از جمله ایجاد کسب کار با صاحب مسئله همکاری خواهند داشت.
پرابلم، بستری برای نوآوری باز
اهدای جوائز
جوایز نقدی و کمک به ایجاد کسب و کار
انتخاب راه حل
چگونه و از چه راههایی به راه حل مطلوب دست یابیم؟
ارائه مسئله به نخبگان
چه کسانی توانایی ارائه راه حل مطلوب را دارند؟
رویکرد نوآوری باز
روشی خلاقانه برای دستیابی به راه حل های مسائل
05
مسابقات آینده
حوزه های بازاریابی، پهباد، منابع انسانی، اینترنت اشیاء، آموزش، هوش مصنوعی و غیره
450
میلیون تومان
مجموع جوایز نقدی و غیر نقدی ( حمایت های ایجاد کسب و کار) در مسابقات فعلی
04
مسابقات برگزار شده
داشبرد تحلیلی بازیهای ویدئویی، الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام،ربات شیشه شوی
892
شرکت کنندگان
شرکت ها، نخبگان، دانشجویان، ایده پردازان و فعالان در حوزه مسابقه