بستر نوآوری باز پرابلم
در «پرابلم» در ابتدا مشکلات کارفرما با همفکری با خبرگان موضوع، تبدیل به مسئله‌ای یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی خواهد شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی می‌شود تا مسیر حرکت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب به صورتی مطلوب طراحی شود؛ همچنین جوایز و مشوق‌ها و انگیزه دهنده‌های مناسب طراحی می‌شود و رویه استفاده از راه‌حل‌های ارائه‌شده به‌صورت تجاری و از جنبه‌های حقوقی و … نیز طراحی خواهد شد. در نهایت بهترین راه حل ها و ایده ها جایزه نقدی دریافت خواهند کرد و در قالب حمایت های دیگر و به روش های مختلف از جمله ایجاد کسب کار با صاحب مسئله همکاری خواهند داشت.
پرابلم، بستری برای نوآوری باز
اهدای جوائز
جوایز نقدی و کمک به ایجاد کسب و کار
انتخاب راه حل
چگونه و از چه راههایی به راه حل مطلوب دست یابیم؟
ارائه مسئله به نخبگان
چه کسانی توانایی ارائه راه حل مطلوب را دارند؟
رویکرد نوآوری باز
روشی خلاقانه برای دستیابی به راه حل های مسائل
08
حوزه مسابقات
طراحی و ساخت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم مواد، کسب و کار و کارآفرینی، کشاورزی، گیاهی و جانوری، انرژی و محیط زیست، علوم زیستی
400
میلیون تومان
مجموع جوایز تا کنون
02
مسابقه فعال
داشبرد تحلیلی بازیهای ویدئویی، الگوریتم پیش‌بینی قیمت سهام،ربات شیشه شوی
12
حامیان
شرکت ها، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و سازمان های دولتی